منابع صهیونیستی از به صدا در آمدن آژیر خطر در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند.لینک منبع

برچسب ها :