روحانی از اتحادیه عرب به شدت انتقاد کرد.لینک منبع

برچسب ها :